Komfyrvakt

Komfyrvakt er kommet inn i elektrikernormene NEK 400 for å hindre brann og branntilløp ved tørrkoking og andre hendelser som kan starte en brann.

Så langt har dette reddet mange hus for å gå til grunne, og ikke minst sannsynligvis reddet mange liv å gå tapt.

Løsning er så enkelt som at temperaturføler løser ut et rele i komfyrvakten og som ikke kan resettes før temperaturen er sunket.

Forsikringsselskapene er veldig glad for at installasjon av komfyrvakt nå er et forskriftskrav på nye installasjoner – og det er fult mulig på eldre installasjoner å installere komfyrvakt og å ringe ditt forsikringsselskap å høre om de er villig til å redusere polisesummen hvis du installerer komfyrvakt.

I dag er ofte platetopp og stekeovn delt – og da vil komfyrvaktføleren plasseres over platetoppen.