Derfor bør du gjøre en el-sjekk

For å hindre varmgang, farlige installasjoner og for å sikre at dine installasjoner er korrekte, anbefaler vi en el-sjekk – el-kontroll av det elektriske anlegget i hjemmet.

Det er en rimelig forsikring med tanke på branntilløp på grunn av feile installasjoner, eldre installasjoner som er utslitt og ikke holder dagens krav og manglende installasjoner.

Vi gir deg en rapport og er det oppgaver som vi anbefaler utført vil vi gi deg et tilbud på disse. Vi pålegger ingen utførelse med mindre det er overhengende fare for liv og helse – men rapporten vi gi anbefalinger med forskjellig alvorlighetsgrader.

Vi vil utarbeide en samsvarserklæring for arbeidene vi utfører og en sluttkontroll rapport.