Om FLM Elektro AS

FLM Elektro AS er en totalleverandør av elektrotekniske tjenester. Vi er primært en prosjektrelatert elektroentreprenør – men har vår egen serviceavdeling som tar seg av privatmarkedet og mindre oppdrag.

Vår historie

Firmaet ble opprettet i 2019 av Tommy Larsson og Thomas Madsen under navnet LM Elektro. Sommeren 2020 endret vi navn til FLM Elektro og Frode Noss overtok som daglig leder og medeier, og Ronny Vik ble ansatt som prosjektleder og medeier.

Fra sommeren 2020 har vi økt antall ansatte fra 7 til 32 – og målet er at vi innen 2021 vil være mellom 60 og 70 ansatte.

Bedriften har stort fokus på trivsel for våre ansatte – noe som gjør utslag i lojalitet, kvalitet og produksjon.

Det er helt nødvendig for oss å vite at våre ansatte har det godt hos oss – og med gjensidig respekt og tillitt til hverandre – bygges ansvar, forventninger og tilfredshet opp på en trygg og god måte.

Dette gjenspeiler en stor kundetilfredshet, lave sykefraværstall og en meget høy trivselsfaktor. 
FLM Elektro er en bedrift hvor vi er glade i hverandre!

Vi er involvert i alle typer elektro-oppdrag, og får dermed opplæring og faglig justeringer som lar oss være i førersete i vårt fagområde.

Gjennom miljøtiltak som senker rest- og kappavfall – og med fokus på produksjonsteknikk og bygg-logistikk – har vi en høyere verdiskapning med bedre kvalitet enn våre konkurrenter.

Med vennlig hilsen
Frode Noss
Daglig Leder

Hvem vi er

JOBBE HOS OSS?